Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pál Aba Oktatók: Pál Aba;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az utóbbi idõben a „termelõ” iparágak szerepe fokozatosan csökken, a gazdaságok nem-pénzügyi szektoraiban a szolgáltatások veszik át a vezetõ szerepet. A szolgáltatások viszont több szempontból is eltérõ sajátságokkal rendelkeznek. Mindezek alapján szükséges, hogy a hallgatók megismerjék a szolgáltatás-marketing specifikumait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zh
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szolgáltatásmarketing kialakulása, fejlõdése és kapcsolata a
termékmarketinggel.
Szolgáltatások marketingspecifikumai.
Marketingmix specifikumok: szolgáltatástermék, árpolitika.
2. Csatornapolitika, kommunikáció, emberi tényezõ, tárgyi elemek,
szolgáltatás folyamata
Eredménykockázatot csökkentõ mechanizmusok: sztenderdizálás,
minõségmenedzsment.
Franchise
3. Fizetésmenedzsment, kapacitásmenedzsment
Márkamenedzsment, frontvonal menedzsment
Panaszhelyzet kezelése, belsõ marketing, ügyfélpolitika, tárgyiasítás
4. Alkalmazások: vevõszolgálat, gépjármû szerviz, kereskedelem,
pénzintézetek, túrizmus, projektek..
Alkalmazások: gyorskiszolgálók, non-profit üzletágak, légi
társaságok, posta-távközlés, üzemanyagtöltõ állomások.
Speciális marketingek: gerilla marketing, vírus-marketing
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: ld. TVSZ
Az évközi jegy kialakításának módja: a zárthelyi dolgozat eredménye alapján
 
Kötelező irodalom: Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing (Mûszaki Könyvkiadó, Budapest)
Kotler: Marketing management, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.
Ajánlott irodalom: Olach Zoltán: A marketing szemlélete és gyakorlata, Ligatura Kft. Vác
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint