Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: Közgazdaságtan szigorlat GSVKGS12NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A menedzser hallgatók ismerjék meg a magyar adózás elméletét és gyakorlatát. Tanulják meg az SZJA, ÁFA számításokat és bevallásokat

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
14. hét ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Személyi jövedelemadó (SZJA) jellemzõi. Személyi és területi hatálya..

SZJA példák. Magánszemélyek és vállalkozók adójának kiszámítása.
2. 2. Az SZJA tárgyi hatálya: a jövedelem, a bevétel fogalma, nem bevétel és az adómentes bevételek.
3. 3. A jövedelmek fajtái: összevonandó és forrásadózott jövedelmek. A jövedelem-megállapítás módszerei.

Évi adó kiszámítása és adóbevallás kitöltése.
4. 4. Az összevont adóalap levezetése. Az adó kiszámítása. Az adótáblázat.
5. 5. Az átalányadózás jellemzõi. Alapja, mértéke, adótáblázatának jellemzõi. A tételes átalányadózás.

Átalányadó kiszámítása.
6. 6. Az adóelõleg számítás jellemzõi és módszerei.
7. 7. Mentességek és kedvezmények az SZJA rendszerében.

Elõlegszámítás. Rendszeres és nem rendszeres jövedelem kifizetõi és vállalkozói.
8. 8. Az SZJA költségelszámolásának szabályai.
9. 9. A társasági adó (TA) általános jellemzõi, alanyai, a TA sémájának levezetése.

Példák költség elszámolásra.
10. 10. A TA korrigált adóalapjának megállapítása. Az adóalap módosító tételek.
11. 11. Mentességek és kedvezmények a TA törvény hatálya szerint..

TA kiszámítása. Kedvezmények kiszámítása.
12. 11. Mentességek és kedvezmények a TA törvény hatálya szerint.. TA kiszámítása. Kedvezmények kiszámítása.
13. 13. A tárgyi és alanyi adómentesség az ÁFA körben. Az ÁFA számítás módszerei.

ÁFA példák. ÁFA bevallás.
14. 14. A helyi adók rendszere és egyéb adójellegû kötelezettségek.

15. Az adóigazgatási eljárás törvénye (Art). A TB. A biztosítottak köre és ellátásai. A TB járulékok.

Adóbírságok, késedelmi pótlékok számítása. TB járulékok kiszámítása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ:Magyar Közlöny aktuális számai
Ajánlott irodalom: Ajánlott:HVG különszámok Adó és TB
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5 szerint