Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Interkulturális Kommunikáció Intézete (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Könnyûipari mérnök; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Komjáthy Béláné Oktatók: Dr. Komjáthy Béláné;
 
Előtanulmányi feltételek: GNYUG1K5NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A német környezetvédelmi szaknyelv alapismereteinek kialakítása, a szakterület témaköréban a beszédkészség, íráskészség, hallás utáni értés, írott szöveg értése, közvetítési készség folyamatos fejlesztése ( írásbeli és szóbeli szaknyelvi szövegtípusok, tipikus szaknyelvi struktúrák és terminológia, szakmai kommunikáció).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. és 13. héten zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Wiederholung
(Luft, Wasser, Boden)
Terminológia, beszédszándékok nyelvi eszközeinek megértése, használata szóban és írásban. Lückentext, Leseverstehen, multiple joice, schriftlicher Ausdruck feladattípusok gyakorlása
2. Energie
Energiebedarf, Energieverbrauch, Energieknappheit
Fossile Energiträger, Umweltprobleme Kohlekraftwerke,
Kernkraftwerke, Paks,
Erneuerbare Energiequellen: Solarenergie, Wasserkraft, Windkraft, Geothermie
Minden további témakörnél is:
- terminológia,
- szaknyelvspecifikus
kifejezõeszközök,
- szövegértési /- alkotási
gyakorlatok
Olvasási technikák
(globales, selektives,
detalliertes Lesen)
Passiv 2
3. Energie
Energiebedarf, Energieverbrauch, Energieknappheit
Fossile Energiträger, Umweltprobleme Kohlekraftwerke,
Kernkraftwerke, Paks,
Erneuerbare Energiequellen: Solarenergie, Wasserkraft, Windkraft, Geothermie
Minden további témakörnél is:
- terminológia,
- szaknyelvspecifikus
kifejezõeszközök,
- szövegértési /- alkotási
gyakorlatok
Olvasási technikák
(globales, selektives,
detalliertes Lesen)
Passiv 2
4. Energie
Energiebedarf, Energieverbrauch, Energieknappheit
Fossile Energiträger, Umweltprobleme Kohlekraftwerke,
Kernkraftwerke, Paks,
Erneuerbare Energiequellen: Solarenergie, Wasserkraft, Windkraft, Geothermie
Tiltás, felhívás, lehetõség,
szükségszerûség kifejezése
(Módbeli segédigék a
rendeletekben )
Szövegértési gyakorlatok
Konjunktiv
5. Energie
Energiebedarf, Energieverbrauch, Energieknappheit
Fossile Energiträger, Umweltprobleme Kohlekraftwerke,
Kernkraftwerke, Paks,
Erneuerbare Energiequellen: Solarenergie, Wasserkraft, Windkraft, Geothermie
Tiltás, felhívás, lehetõség,
szükségszerûség kifejezése
(Módbeli segédigék a
rendeletekben )
Szövegértési gyakorlatok
Konjunktiv
6. Abfall
Hausmüll, Produktionsabfälle, Sonderabfall
Abfallvermeidung,AbfallentsorgungRecycling
Lärmbelastigung, Smog
Umweltbewusstes Verhalten
Javaslattevés beszédeszközei
Álláspont kifejtése szakmai
kérdésekben szóban/irásban
Passiv 3
Textverknüpfende
Elemente
7. Abfall
Hausmüll, Produktionsabfälle, Sonderabfall
Abfallvermeidung,AbfallentsorgungRecycling
Lärmbelastigung, Smog
Umweltbewusstes Verhalten
Javaslattevés beszédeszközei
Álláspont kifejtése szakmai
kérdésekben szóban/irásban
Passiv 3
Textverknüpfende
Elemente
8. Abfall
Hausmüll, Produktionsabfälle, Sonderabfall
Abfallvermeidung,AbfallentsorgungRecycling
Lärmbelastigung, Smog
Umweltbewusstes Verhalten
Cél kifejezése
Finalsatz
9. Abfall
Hausmüll, Produktionsabfälle, Sonderabfall
Abfallvermeidung,AbfallentsorgungRecycling
Lärmbelastigung, Smog
Umweltbewusstes Verhalten
Cél kifejezése
Finalsatz
10.
EU und der Umweltschutz

Kooperation, Vorschriften,
nachhaltige Entwicklung
Közvetítés:
Német nyelvû szövegek
tömör értelmezése
anyanyelven
Textverknüpfende Elemente

11.
EU und der Umweltschutz

Kooperation, Vorschriften,
nachhaltige Entwicklung
Német nyelvû szövegek
tömör értelmezése
anyanyelven
Textverknüpfende Elemente

12. EU und der Umweltschutz
Kooperation, Vorschriften,
nachhaltige Entwicklung
Anyanyelvi szövegek tömör értelmezése célnyelven
Textverknüpfende Elemente
13. EU und der Umweltschutz
Kooperation, Vorschriften,
nachhaltige Entwicklung
Anyanyelvi szövegek tömör értelmezése célnyelven
Textverknüpfende Elemente
14. Wiederholung
(Energie, Abfall, EU und der Umweltschutz)
Terminológia, beszédszándékok nyelvi eszközeinek megértése, használata szóban és írásban. Lückentext, Leseverstehen, multiple joice, schriftlicher Ausdruck feladattípusok gyakorlása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A vizsgaidõszak elsõ két hetében egy alkalommal
A félévközi jegy kialakításának módszere: (min 60%) 2 írásbeli ZH jegy + házi feladatok + órai teljesítmény
 
Kötelező irodalom: Umweltschutz. Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Schule, Wien
Aktuális internetes szakcikkek, tanulmányok a fenti témakörökben:
http://www.umweltjournal.de/
http://www.de.wapedia.org/Portal_Umweltschutz
http://www.stmugv.bayern.de/de/eu/umwelteu.htm
http://www.bmu.de/
Ajánlott irodalom: http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite
http://www.greenpeace.de/
http://www.bund.net
http://www.umweltlexikon-online.de/
http://www.de.wapedia.org/
http://www.stk.tu-darmstadt.de/jcal/
http://www.zielpunktdeutsch.hu
http://ivk.szie.hu/index.php?id=kiadvanyok
 
Egyéb segédletek: CD - Zertifikatstraining