Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tibor Ágnes Oktatók: Dr. Tibor Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Valójában BOLDOGULÁSTAN-nak kellett volna nevezni ezt a tárgyat, hiszen sikerhez és boldogsághoz igyekszik segíteni a hallgatót. A részletesebb cél az, hogy a hallgató jártasságra tegyen szert önmaga képviseletében mind (jövendõ) munkahelyén, mind a mindennapi életben. Képes legyen felismerni hibáit, kijavítani õket, vagy együtt élni azokkal. Az olvasmányok, a feladatok és az órai gyakorlatok erre irányulnak.
Az önismeret különbözõ vonatkozásai. Önismereti játékok és az ebbõl levonható következtetések megbeszélése. A magabiztosság fejlesztése. A kommunikációs nehézségek leküzdésének gyakorlása.. (A hallgatók szükségleteihez igazítva interperszonális kommunikáció, kommunikáció kis- és nagycsoportban, a saját csoport képviseletében, szakmai gyakorlathoz való felvételi beszélgetés gyakorlása, nyilvános elõadás, egymás meghallgatása, a felesleges információk kiszûrése.) Konfliktuskezelés. Kis- és nagycsoportban való együttmûködés.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mi érdekel, milyen életpályát tervezek magamnak? Milyen munkát, milyen családi életet,
milyen hobbit szeretnék? (Múltam felvázolása, jövõm átgondolása a fenti szempontok
alapján.) Témaválasztás az elõadáshoz
2. Önismeret I. Kommunikációs szokásaim – kérdõív kitöltése és megbeszélése
3. Önismeret II: Kreativitás-mérés egy tréning-játékon keresztül, személyes érdeklõdés
mérése
4. Önismeret III. Konfliktuskezelési módszereim – kérdõív kitöltése – játék (lehetõség
szerint egy tréning keretében)
5. Önismeret IV. Az elõzõ heti kérdõív megbeszélése. Bizalomjáték és megbeszélése. (Ha
lehet, ez is egy tréningen valósul meg.) Ebben az esetben: Kockázatvállalási képességek
kipróbálása.
6. Az egymásra való odafigyelés gyakorlása egy tréninggyakorlaton keresztül.
Változtatnivalóim.
7. Önismeret V. Ok vagyok, OK vagy. Elõadás. A téma csoportos megbeszélése
8. Az önérvényesítés (vs. agresszivitás vagy alárendelõdés) filozófiája és technikái
9. Hallgatói prezentációk videofelvétellel.
10. Hallgatói prezentációk videofelvétellel.
11. Hallgatói prezentációk videofelvétellel.
12. Csoportos együttmûködési játék és ennek megbeszélése
13. Hallgatói prezentációk videofelvétellel.
14. Hallgatói prezentációk videofelvétellel.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Szubjektív értékelés az órai aktivitás alapján, Hiányozni legfeljebb két alkalommal – 4 óra –lehet, s a munkafüzetben azt is pótolni kell.
Önéletrajz, motivációs levél leadása, egy prezentáció megtartása, vagy e-helyett egy tárgyalásban való részvétel. E mellett a korrektül vezetett munkafüzet képezi az értékelés további alapját.
 
Kötelező irodalom: Tibor Ágnes: Boldogulástani kézikönyv, illetve ennek részletei e-learning formában vagy kézbe adva.
Ajánlott irodalom: Thomas Harris: „OKÉ vagyok OKÉ vagy”, Dezsényi Péter: Kérd kölcsön a medve kalapácsát, de úgy, hogy oda is adja! Stephen R.Covey: A sikeres élet hét aranyszabálya – kijelölt részletek. Alexander Oakwood: Mikor mondjunk nemet és hogyan? Kirsty Ginman: Tanácsok a kellõ önbizalomhoz