Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2010/11/1
 
Szakok: ERASMUS; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tibor Ágnes Oktatók: Dr. Tibor Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: To get acquinted the steps of entrepreneurial case studies. Independent, original solving an entrepreneurial case. The didactic object is: The students should learn decising on skill-level.
To learn the steps, methods, points of views, persons and relations of cases and their excercising.
(Almost every meeting consists of a lecture and excercises.)
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8th week: Written test (Írásbeli teszt az elemzett esettanulmánnyal kapcsolatban)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. The case study – what is it, and what is it for?

Homework: To skim the basic case
2. The seven steps of analysing of case studies

Presentation of the case in main lines
3. Highlighting

The main persons of the case
4. Organising the information

The main groups of points of view
5. Evaluating the information

Grouping the information
6. Diagnosing the problems I.

The outside environment of the enterprise
7. Diagnosing the problems II.

The inside problems of the enterprise
8. Written test: My ideas about the situation and the solve of them
9. Evaluation of the test

Sources of solutions
10. Alternative solutions

Grouping the alternative solutions
11. Evaluation of the solutions
12. Predicting outcomes

Estimating possible outcomes
13. Choosing among alternatives
14. Deciding(who), Communicating (to whom)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Active role during the class. Written test./ Aktív szereplés az órákon, a zh. Megírása. Legfeljebb két hiányzás megengedett – egy rövid angol nyelvû esettanulmány szóbeli értékelése.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint