Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: dr. Halasi Gyula;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVKGS12NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hétköznapi munkát segítõ szoftverekben jártas, avval dolgozni, abban gondolkodni, önállóan továbbfejlõdni képes menedzserek képzése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az információ-technológia (IT) alapjai;számítógép fejlõdése, számrendszerek, technológia, szervezet és információs rendszerek kapcsolata.
2. A számítógép használata és a fájlkezelés; számítógép és számítógépes hálózat felépítése, operációs rendszerek, számítástechnikai eszközök használata, operációs és alapszoftverek használata.
3. Szövegszerkesztés; Dokumentum készítés elméleti háttere.
4. Szövegszerkesztés; szövegszerkesztõ kapcsolata egyéb irodai programokkal
5. Táblázatkezelés; egyszerû táblázat kezelés
6. Táblázatkezelés; haladó táblázatkezelés (Függvények)
7. Táblázatkezelés; táblázatkezelõ kapcsolata egyéb irodai programokkal
8. Információ hálózati szolgáltatások; hálózatok típusai, felépítése, LAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet,
9. Prezentáció és grafika; elõadáskészítés alapjai és fortélyai
10. Prezentáció és grafika; integrált elõadásanyag készítése
11. Adatbáziskezelés/Nyilvántartó rendszerek; adatbázis elméleti alapjai
12. Adatbáziskezelés/Nyilvántartó rendszerek; adatbázis kezelõk és azok használata, SQL nyelv alapjai
13. Adatbáziskezelés/Nyilvántartó rendszerek; menedzser szoftverek integrált használata, levelezõ rendszerek, kommunikációs eszközök
14. ZH, Prezentáció,
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
a gyakorlati órákon való aktív részvétel elkészített anyagok óránkénti értékelése és annak átlaga,
kiadott önálló feladatra osztályzata, zárthelyi osztályzata; az elõbbi 3 jegy súlyozott átlaga.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Bevezetés a számítástechnikába Kovács Magda - Knapp Gábor- Ágoston György-Budai Attila LSI, 1999
Számítógép-hálózatok Kónya László LSI,2002
Ajánlott irodalom: MEK- irodalom:
http://mek.oszk.hu/html/muszaki.html
 
Egyéb segédletek: Az órák alatt elkészített feladatok és az oktató által leadott anyag. WEB-en található anyagok-hoz megadott hivatkozások.