Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Interkulturális Kommunikáció Intézete (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Könnyûipari mérnök; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Komjáthy Béláné Oktatók: Dr. Komjáthy Béláné;
 
Előtanulmányi feltételek: GNYNE2K5NK, vagy akkreditált középfokú, C típusú nyelvvizsga megléte
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 3 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A német környezetvédelmi szaknyelv alapismereteinek kialakítása, a szakterület témaköreiben a beszédkészség, íráskészség, hallás utáni értés, írott szöveg értése, közvetítési készség folyamatos fejlesztése ( írásbeli és szóbeli szaknyelvi szövegtípusok, tipikus szaknyelvi struktúrák és terminológia, szakmai kommunikáció).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. és 13. éhet zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Umweltschutz ohne Grenzen
(Problembereiche, Umweltexperten über die Zukunft der Erde, Massnahmen, Greenpeace)
Minden további témakörnél is:
- terminológia,
- szaknyelvspecifikus
kifejezõeszközök,
- szövegértési /- alkotási
gyakorlatok
Verb: Präsens
Brechung, Umlaut
trennbare/untrennbare Verben, Modalverb
2. Umweltschutz ohne Grenzen
(Problembereiche, Umweltexperten über die Zukunft der Erde, Massnahmen, Greenpeace)
Minden további témakörnél is:
- terminológia,
- szaknyelvspecifikus
kifejezõeszközök,
- szövegértési /- alkotási
gyakorlatok
Verb: Präsens
Brechung, Umlaut
trennbare/untrennbare Verben, Modalverb
3. Umweltschutz ohne Grenzen
(Problembereiche, Umweltexperten über die Zukunft der Erde, Massnahmen, Greenpeace)
Olvasási technikák
(globales, selektives, detalliertes Lesen)
Präpositionen
Verben mit Rektionen
4. Umweltschutz ohne Grenzen
(Problembereiche, Umweltexperten über die Zukunft der Erde, Massnahmen, Greenpeace)
Olvasási technikák
(globales, selektives, detalliertes Lesen)
Präpositionen
Verben mit Rektionen
5. Luftverschmutzung
(Ursachen und Folgen, Emissionen, Grenzwerten, Hauptemitenten, Luftschadstoffe, Korrosion,
Ozonschicht, Ozonloch, Treibhauseffekt, Klimaveränderung Kyoto-Protokoll)
Tendenciák kifejezésének beszédeszközei, táblázatok, diagramok leolvasása
Verb: Perfekt
regelmäßige / unregelmäßige Verben
trennbare/untrennbare Verben)
6. Luftverschmutzung
(Ursachen und Folgen, Emissionen, Grenzwerten, Hauptemitenten, Luftschadstoffe, Korrosion,
Ozonschicht, Ozonloch, Treibhauseffekt, Klimaveränderung Kyoto-Protokoll)
Verb: Perfekt
regelmäßige / unregelmäßige Verben
trennbare/untrennbare Verben)

Tendenciák kifejezésének beszédeszközei, táblázatok, diagramok leolvasása
7. Luftverschmutzung
(Ursachen und Folgen, Emissionen, Grenzwerten, Hauptemitenten, Luftschadstoffe, Korrosion,
Ozonschicht, Ozonloch, Treibhauseffekt, Klimaveränderung Kyoto-Protokoll)
Szövegértelmezés, jegyzetelés, tömörítés,
Komposita, Genitivkonstruktionen
Nominalstil
8. Luftverschmutzung
(Ursachen und Folgen, Emissionen, Grenzwerten, Hauptemitenten, Luftschadstoffe, Korrosion,
Ozonschicht, Ozonloch, Treibhauseffekt, Klimaveränderung Kyoto-Protokoll)
Szövegértelmezés, jegyzetelés, tömörítés,
Komposita, Genitivkonstruktionen
Nominalstil
9. Wasser
(Kreisläufe, Wasservorräte, Salzwasser/Süsswasser,
Wasserverbrauch, Abwasser,
Ok-okozati viszonyok kifejezésének beszédeszközei
Satzbau
10. Wasser
(Kreisläufe, Wasservorräte, Salzwasser/Süsswasser,
Wasserverbrauch, Abwasser,
Ok-okozati viszonyok kifejezésének beszédeszközei
Satzbau
11. Wasser
(Kreisläufe, Wasservorräte, Salzwasser/Süsswasser,
Wasserverbrauch, Abwasser,
Wasserverschmutzung und -reinigung, saurer Regen,
Fischsterben, Waldsterben)
Kronológiai, gyakorisági viszonyok kifejezése, Passiv I
12. Wasser
(Kreisläufe, Wasservorräte, Salzwasser/Süsswasser,
Wasserverbrauch, Abwasser,
Wasserverschmutzung und -reinigung, saurer Regen,
Fischsterben, Waldsterben)
Kronológiai, gyakorisági viszonyok kifejezése, Passiv I
13. Boden
(Bodenfunktionen, Humus, Bodenschutz
Erosion, Bodenversauerung,
pH-Wert, Bodenversiegelung,
Biodiversität und Ökosysteme
Tierschutz: seltene u.gefährdete Tier-und Pflanzenarten, Landschaftschutzgebiete
Düngemittel, Pflanzenschutz)
Az érvelés beszédeszközei
Írott nyelv, beszélt nyelv
Konjunktionen,
Wortfolge: Nebensätze
wenn, weil, obwohl, trotzdem,um zu+Inf.
deshalb,sonst,usw.
14. Boden
(Bodenfunktionen, Humus, Bodenschutz
Erosion, Bodenversauerung,
pH-Wert, Bodenversiegelung,
Biodiversität und Ökosysteme
Tierschutz: seltene u.gefährdete Tier-und Pflanzenarten, Landschaftschutzgebiete
Düngemittel, Pflanzenschutz)
Az érvelés beszédeszközei
Írott nyelv, beszélt nyelv
Konjunktionen,
Wortfolge: Nebensätze
wenn, weil, obwohl, trotzdem,um zu+Inf.
deshalb,sonst,usw.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A vizsgaidõszak elsõ két hetében egy alkalommal
A félévközi jegy kialakításának módszere: (min 60%) 2 írásbeli ZH jegy + házi feladatok + órai teljesítmény
 
Kötelező irodalom: Umweltschutz. Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Schule, Wien
Aktuális internetes szakcikkek, tanulmányok a fenti témakörökben:
http://www.umweltjournal.de/
http://www.de.wapedia.org/Portal_Umweltschutz
http://www.stmugv.bayern.de/de/eu/umwelteu.htm
http://www.bmu.de/
Ajánlott irodalom: http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite
http://www.greenpeace.de/
http://www.bund.net
http://www.umweltlexikon-online.de/
http://www.de.wapedia.org/
http://www.stk.tu-darmstadt.de/jcal/
http://www.zielpunktdeutsch.hu
http://ivk.szie.hu/index.php?id=kiadvanyok
 
Egyéb segédletek: CD - Zertifikatstraining