Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Borbás László Oktatók: Borbás László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG22GNC Közgazdaságtan II.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Eu ismeretek elsajátítása és alkalmazása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az európai integráció története és fejlõdése
Az EU intézményrendszere
2. A három pillérre épülõ Unió
Az Európai Unio költségvetése
Az egységes piac és a négy alapszabadság
3. Az EU monetáris politikája
A közös politikák és közösségi tevékenységek
Az EU bõvítése
4. Az EU környezetvédelmi politikája és a magyar integráció
Az EU környezetvédelmi akció programjai
5. Az EU természetvédelmi politikája
Az EU vállalkozás-fejlesztési politikája
Az EU Kutatás-fejlesztési politikája
Az EU Ipar és energia politikája
6. Az EU Közlekedés politikája
Az EU Regionális politikájának kialakulása, fejlõdése
Foglalkoztatás és szociálpolitika
7. Az EU támogatás politikája
- Magyarországi EU támogatások
- EU támogatási alapelvek, mint az Uniós pályázatok alapkövetelményei
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Zárthelyi dolgozat eredménye alapján
 
Kötelező irodalom: Horváth Z: KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL
Fazekas : AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A MAGYAR INTEGRÁCIÓ

Ajánlott irodalom: Benedek: KULCS A SIKERES EU PÁLYÁZATOKHOZ
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint