Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tibor Ágnes Oktatók: Szakolcainé Gál Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók az ipari munkakörnyezet kialakításában emberközpontú látásmódot kapjanak, valamint akár vezetõként, akár beosztott munkatársként képviselni tudják az ergonómia értékeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. hét ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az ergonómia fogalma, fejlõdése
2. Ergonómia a termékfejlesztésben
3. Antropometria
4. Fiziológiai sajátosságok a tervezésben
5. A fizikai és szellemi munka sajátosságai
6. Érzékelés
7. Észlelés, megismerés + ZH
8. A fizikai környezet tényezõi az E-ban
9. Irodaergonómia
10. Akadálymentesítés
11. Ipari munkahelyek
12. Ergonómia a folyamatirányításban
13. Esettanulmány
14. Esettanulmány
 
Kötelező irodalom: Hercegfi Károly-Izsó Lajos (szerk.): ERGONÓMIA Typotex 2007
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint