Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Tóth Gábor Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A biztosítás gazdasági szerepének, a vállalati gazdálkodásban, valamint a kockázatkezelésben való szerepének bemutatása és megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
14. hét: ZH
Az aláírás feltétele a megfelelt ZH és egy házidolgozat elkészítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kockázat fogalma, kezelésének módjai
2. A Risk Management, mint komplex kockázatkezelési mód
3. A biztosítás kialakulása, sajátosságai
4. A biztosítás makro-és mikrogazdasági szerepe
5. A biztosítás ágai, ágazati sajátosságai.
6. A biztosítás jogi szabályozása
7. A biztosítási piac sajátosságai és szereplõi, a biztosítási marketing sajátosságai
8. A biztosítási díj számításának elmélete, gyakorlati díjkalkuláció
9. Kockázatelbírálás a nem-élet biztosításban, a kárrendezés elmélete
10. Biztosításfelügyelet szervezete és funkciói
11. A vállalkozások biztosítása, vagyonbiztosítások és kiegészítõ vagyonbiztosítási módozatok
12. Általános felelõsségbiztosítás, gépjármûbiztosítások
13. A kárrendezés gyakorlata
14. ZH írása
 
Kötelező irodalom: 1995. évi XCVI. Törvény a biztosítóintézetekrõl és a biztosítási tevékenységrõl, és a
2000. évi XCVIII. tv.
Polgári törvénykönyv XLV. fejezet
Tóth Gábor: Biztosítási ismeretek (jegyzet), KMF. Budapest, 2003.
Ajánlott irodalom: Dr. Ébli Györgyné: A biztosítás közgazdasági alapjai, KJK. Budapest, 1989.
Dr. Ébli Györgyné: A vagyonbiztosítás, KJK. Budapest, 1991.
P. Kotler: Marketing management, Mûszaki, Budapest, 2004.