Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Borbás László Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A gazdálkodási és menedzser szakos hallgatók elsajátítsák mindazokat az alapvetõ ismereteket, gyakorlatban is hasznosításra ajánlott módszereket, technikákat, amelyek eddigi – német / osztrák – tapasztalatok alapján is szükségesek, hasznosíthatók lehetnek a vállalkozások, KKV- ok üzleti / piaci mûködésében, mûködtetésében EU- s viszonyok között. A képzés folyamatos, nem kötõdik az EU csatlakozás idõpontjához.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A/ Általánosan fontos EU ismeretek, vállalkozások, kis-, és középvállalkozások számára

Röviden az EU vállalkozáspolitikájáról, lehetõségekrõl, a 4 fõ veszélyrõl
2. A/ Általánosan fontos EU ismeretek, vállalkozások, kis-, és középvállalkozások számára

A vállalkozásfejlesztés lehetõségei, lobbi tevékenység
3. B/ EU management technikák és módszerek

A vállalkozás EU potenciálja, vállalkozás állapot teszt az EU követelmények szerint
4. B/ EU management technikák és módszerek

Helyzet és állapotértékelés módszerei, a változtatás, fejlesztés stratégiája és taktikai lépései
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról, Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak; GKM, Bp. 2004, www.gkm.hu Egységes Oktatási Tananyag
Szabó György: Vállalati és KKV menedzsment EU felkészítése, BMF KGK SZVI letölthetõ segédanyag, 2004- 2005
Ajánlott irodalom: Vállalkozás menedzsment kézikönyv, Szerk.: Poór József, KJK 2201
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5 szerint