Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVCO112LK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A
gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer
célkitûzéseinek megfelelõen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A költségek tervezése Az optimálistermelési és értékesítési program meghatározása.
Döntés az eladási ár alsó határáról, saját vagy külsõ gyártás. Target costing eljárás.
Standard költségszámítás. Mérlegelemzés. Likviditás tervezés. A tervezés fogalma és
követelményrendszere. Fogalomtervezés. Értékesítési költségvetés. Az operatív tervezés
fogalma, fejezetei és folyamata.
2. A stratégiai tervezés fogalma, az eljárás szakaszai. A stratégiai controlling fõbb eszközei.
Az operatív és a stratégiai controlling összehasonlítása. A controlling információs
rendszere. tervezési és beszámolási rendszer felépítése. Mutatók szerepe a controllingban.
Controlling kézikönyv. A controlling rendszer kiépítésének magasabb fokozatai. (a 0-
bázisú költségtervezés rendszere (ZBB), az általános költségek elemzése (GWA).
Mérlegelemzés Cash-flow problémák
3. Likviditás tervezés. Gazdaságossági számítások. Beruházás-gazdaságossági számítások:
statikus és dinamikus módszerek. Befektetési döntések. Nettó jelenérték koncepció. Cashflow
vagy profit. Kockázat és infláció kezelése a befektetési döntéseknél. A kockázat
mérése. A befektetési döntéseknél használatos kritériumrendszer. Logisztika-controlling
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli és szóbeli
 
Kötelező irodalom: Dr. Francsovics Anna: Controlling elmélet és módszertan (Budapest, Ligatura Kiadó, 2005)
Dr. Francsovics Anna: Esettanulmányok és feladatok a Controlling c. tantárgyhoz (házi sokszorosítás,
Budapest, 1995)
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)