Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 1
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Fenyvesi István Oktatók: Fenyvesi István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók áttekintést kapjanak a korszerû folyamathatékonyság növelõ módszerekrõl és az azok közötti különbségekrõl.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. hét ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Új szervezési módszerek iránti igény kialakulása
A TQM és a BRP fogalma és alapjai
2. 2. TQM módszertana
BRP felosztása hatóköre szerint, fõ módszertani elemei
3. 3. BPR eszközrendszere
Benchmarking
4. 4. BRP-t támogató módszertanok és informatikai megoldások
Folyamat teljesítménymérés
5. 5. Folyamatmenedzsment megoldások, eszközök
Folyamatközpontú szervezet
6. 6. BPR és a tevékenység alapú költségszámítás kapcsolata
BPR, ISO és az ERP rendszerek kapcsolata
7. 7. BPR és workflow menedzsment kapcsolata
Esettanulmány, megvalósult projekt bemutatása és elemzése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
Az évközi jegy kialakításának módszere: egy zárthelyi dolgozat eredménye alapján
 
Kötelező irodalom: Arthur R. Tenner – Irving DeToro: BPR – vállalati folyamatok újraformálása, Bp. 1998
Ajánlott irodalom: Michael Hammer – James Champy: Business Process Reengineering, Bp. 2000
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula 2003
Chikán Attila – Demeter Krisztina: Értékteremtõ folyamatok menedzsmentje Aula 2003
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint