Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPU1GMLB Pénzügyek alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg az adóztatás célját és alapelveit, az adó fogalmát, az adó fajtáit, az adózók jogait és kötelezettségeit és az adóhatóságok jogait és kötelezettségeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás feltétele 1 eredményes ZH megírása. Szóbeli vizsga
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Az adóztatás célja és alapelvei: alkotmányos, adózási és eljárási elvek adóalany, adótárgy fogalma. Az adó fogalma, fajtái: közvetlen közvetett, központi, helyi és egyéb adók
2. 2. Az adórendszer, adóhatóságok és az adózók jogai és kötelezettségei
3. 3. Az adókötelezettség tág fogalma: a bejelentési, a nyilvántartási,, könyvvezetési, bizonylatkiállítási-és megõrzési, adó megállapítási és bevallási és adó-adóelõleg fizetési kötelezettség
4. 4. Az önadózás, az adózással kapcsolatos eljárási szabályok, jogkövetkezmények, EU jogharmonizációs szabályok nemzetközi adóztatás elvei
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom:Dr. Herich György: Adótan I. Penta Unió Kiadó Bp.
Ajánlott irodalom: Ajánlott irodalom:Dr. Bencsik Mária: Adófogalmak. Oktatási segédlet. KGK. SZVI. Elektronikus Jegyzet
 
Egyéb segédletek: APEH Honlap www.apeh.hu
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001-2000.