Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVAI11GLB Adózás alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A szak hallgatói ismerjék meg a magyar adórendszer jellemzõit, és sajátítsák el az adószámítások, és adóbevallások módszereit. Szerezzenek jártasságot az elektronikus bevallások elkészítésében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 db eredményes ZH megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A magyar adórendszer jellemzõi, SZJA jellemzõi, adó megállapítása, bevallása
2. 2. A Társasági adó alanyai, sémája, adó kiszámítása, kedvezmények
3. 3. Az ÁFA jellemzõi, alanyai, alapja, mértéke, ÁFA alanyi és tárgyi adómentesség, számítási módszerek, ÁFA bevallása
4. 4. A helyi adók alanyi, fajtái, és egyéb adók. Az Art. szabályai, Az EU jogharmonizációs törvények
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG. Külön szám ADÓ
Dr. Bencsik Mária: Adózási ismeretek Oktatási segédlet. Elektronikus jegyzet. KGK. SZVI.
Ajánlott irodalom: Ajánlott irodalom: ADÓ CD. HVG.
 
Egyéb segédletek: APEH HONLAP www. apeh. hu Adóbevallások
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000.