Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A szak hallgatói ismerjék meg a magyar adórendszer jellemzõit, és sajátítsák el az adószámítások, és adóbevallások módszereit. Szerezzenek jártasságot az elektronikus bevallások elkészítésében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 db eredményes ZH megírása a 12-dik oktatási héten+hallgatói kiselõadások, órákon való aktív részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A magyar adórendszer jellemzõi
2. A SZJA jellemzõi, személyi, területi, tárgyi hatálya
3. Bevétel, jövedelem fogalma, adómentes és adóköteles jövedelem fajtái
4. Az adóköteles jövedelem megállapításának fõ módjai. Összevonandó és forrásadózott jövedelmek fõ csoportjai
5. Az összevont adóalap megállapítása, adótábla, az adó kiszámítása, kedvezmények levonása
6. SZJA bevallás elkészítése
7. A vállalkozói adóséma levezetése, az EVA szerinti adózás, átalányadózás
8. A társasági adó (TA) alanyai, sémájának levezetése
9. A TA adóalapjának korrekciós tételei, az adó kiszámítása, TA kedvezmények
10. Az ÁFA jellemzõi, alanyai, alapja, mértéke, alanyi és tárgyi adómentesség
11. Az Áfa számítási módszerei: normál, arányosítási és különös számítások, ÁFA bevallás
12. A helyi adók jellemzõi, alanyai, fajtái és egyéb adójellegû kötelezettségek
13. Az Art. eljárások, jogkövetkezmények, bevallások szabályai, Elektronikus bevallások
14. Az EU jogharmonizációs törvények
 
Kötelező irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG. Külön szám ADÓ
Dr. Bencsik Mária: Adózási ismeretek Oktatási segédlet. Elektronikus jegyzet. KGK. SZVI.
Ajánlott irodalom: ADÓ CD. HVG. Aktuális
 
Egyéb segédletek: APEH HONLAP www. apeh. hu Adóbevallások
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000