Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Francsovics Anna;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
12. hét Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vezetõi számvitel szerepe a controllingban. A vezetõi számvitel szerepe és jelentõsége a vállalat irányításában, fejlõdési irány.
2. A költségek fogalma. A költségek osztályozása. A költség és a kiadás közötti különbség. Az ÁFKN struktúra elemzése. Break-even chart
3. Az ÁFKN struktúra gyakorlati alkalmazása.
4. A kalkuláció fogalma és fajtái (elõ-, közbensõ és utókalkuláció). Kalkulációs módszerek (egyszerû osztó, egyenértékszámos osztó, normatív, pótlékoló, gépóra és gazdasági kalkuláció)
5. A vezetésorientált számvitel (Management Accounting ) fogalma és feladatai
6. A költségek tervezése Az optimálistermelési és értékesítési program meghatározása. Döntés az eladási ár alsó határáról, saját vagy külsõ gyártás. Target costing eljárás.
7. Standard költségszámítás. Mérlegelemzés. Likviditás tervezés.
8. A tervezés fogalma és követelményrendszere. Fogalomtervezés. Értékesítési költségvetés. Az operatív tervezés fogalma, fejezetei és folyamata.
9. A stratégiai tervezés fogalma, az eljárás szakaszai. A stratégiai controlling fõbb eszközei. Az operatív és a stratégiai controlling összehasonlítása.
10. A controlling információs rendszere. tervezési és beszámolási rendszer felépítése. Mutatók szerepe a controllingban. Controlling kézikönyv. A controlling rendszer kiépítésének magasabb fokozatai. (a 0-bázisú költségtervezés rendszere (ZBB), az általános költségek elemzése (GWA))
11. Mérlegelemzés Cash-flow problémák.
12. Likviditás tervezés
13. Hatékonyság, jövedelmezõség, termelékenység
14. A kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámok rendszere, az önálló üzleti egységek teljesítményének mérése. A pénzügyi teljesítmény mérése, eredménymutatók, hatékonysági mutatók.
 
Kötelező irodalom: Dr. Francsovics Anna: Controlling elmélet és módszertan (2009.)
Ajánlott irodalom: Dr. Francsovics Anna: Esettanulmányok és feladatok a Contrrolling c. tantárgyhoz (2009)