Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Láhm Szilvia;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG222NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): szigorlat
 
Oktatási cél: A képzés szempontjából meghatározó alapozó tantárgy, a közgazdaságtan két nagy területe (mikroökonómia, makroökonómia) legfontosabb összefüggéseinek átfogó megismerése az alkalmazott gazdaságtudományok oktatása elõtt.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómia
Makroökonómia
A két ismeretkör részletes szigorlati tematikáját külön az érintett hallgatók mindegyikének rendelkezésére bocsátjuk.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgára bocsátás feltétele: a II. félévi követelményrendszerbeli feltételek – félévközi jegy - teljesítése makroökonómiából.
A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 1 óra.
A szigorlat akkor eredményes, ha minimálisan 50%-ot plusz 1 pontot teljesített a szigorló.
Az elért összpontszám alapján a következõ érdemjegyek alakulnak ki:
0 – 50 %: elégtelen (1);
51-62 %: elégséges (2);
63 – 74 %: közepes (3);
75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
A vizsgára a jelentkezés kötelezõ, a vizsgán csak az vehet részt, aki jelentkezett, valamint leckekönyvét bemutatja.
Szóbeli vizsga nem lehetséges, az elért pontszám alapján kialakított érdemjegy maga a szigorlati érdemjegy.