Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika; Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az integrált marketingkommunikáció tervezésének folyamatát, a reklámpiac szereplõit, a reklámkampány tervezésének
részleteit, a kreatív és média-tervezés részleteit.
A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló – csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok
gyakorlati megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletû adaptációját, a kreatív gondolkodás, a kommunikációs,
döntéshozatali
készség fejlesztését. A hallgatók így képessé válnak a marketingkommunikációs feladatok komplex tervezésére, szervezésére, elemzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során egy feladatot kell megoldaniuk a hallgatóknak csoport munkában.

A házi feladatok formai követelménye:
Times New Roman betûtípus, 13-as betûnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozat legeleje a fedõlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítõ(k) neve; Neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.

Házi dolgozat:

Egy szabadon választott termék / szolgáltatás bevezetésének reklámkampány tervét kell elkészíteni: célok, célcsoport, üzenet, média-maix, költségterv tematikában.
word dokumentum 6-8 oldal, ppt (10-12 dia)/ csoport.
Az anyagot csoportonként egy embernek kell feltöltenie a Moodle ba 2020.12.04-ig a házi dolgozat című részhez a kurzus alatt .
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a marketingkommunikációba
2. IMK- célközönség
3. IMK-célok, hatáshierarchia modellek
4. IMK- motiváció, személyiségtípus
5. IMK- üzenet
6. IMK- Reklám
7. IMK-Személyes eladás
8. IMK- Értékesítésösztönzés, eladáshelyi reklámok
9. IMK- PR
10. IMK- Direct Marketig
11. IMK- eredménymérés
12. VGM az IMK korában
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizga, melyet a hallgatók évközben teljesítenek:
1 zh (50%)
1 házi dolgozat prezentációja (50%)
 
Kötelező irodalom: Fodor Mónika: elearning tananyag
Ajánlott irodalom: Fazekas Ildikó, Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció érthetően, 2011 Szókratész Kiadó
Incze Kinga, Pénzes Anna: Reklám helye 2.0 2006 MediaSpirit Consulting Kft.
Sas István: Reklám és pszichológia, 2007 Akadémia Kiadó
Sas István: Az ötletes reklám - Útikalauz a kreativitás birodalmába, 2007, Kommunikációs Akadémia Könyvt.
Sas István: Reklám és pszichológia a webkorszakban - Upgrade 4.0 - A kiegyezés kora, 2018 Kommunikációs Akadémia Könyvt.