Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. László Gábor Oktatók: Dr. habil. Tick Andrea;
 
Előtanulmányi feltételek: Matematika I., Matematika II.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Döntéselõkészítési modellek megoldási módszereinek megismerése és alkalmazása gazdasági feladatok megoldására
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 ZH az elmélet és a gyakorlat anyagából az utolsó elõtti héten, pót zh az utolsó héten az utolsó óra után.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Optimalizációs feladatok, döntéselõkészítési modellek, operációkutatás alapfeladata
2. Optimális termékösszetétel meghatározása
3. Gráf és hálózati alapfogalmak és fõbb jellemzõik
4. Legrövidebb út algoritmusok, faépitõ módszerek, Dijkstra-Ford algoritmus
5. Multiterminális minimális út, Dinamikus programozáson alapuló eljárások, Bellman-Shimbell-Kalaba algoritmus, Warshall eljárása
6. Tervütemezési modellek, tervütemháló, kritikus út meghatározása
7. CPM és PERT algoritmus, legkorábbi kezdési, legkésõbbi befejezési idõk, idõtartalékok, ütemezéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások
8. Költséges feladat, és megoldási algoritmusa, idõredukciós feladat és megoldása
9. Házassági és hozzárendelési probléma
10. Szállítási feladat, megoldás magyar módszerrel
11. Lineáris programozás, báziscsere algoritmus, kapcsolódó tételek
12. Duális feladat megfogalmazása, dualitási tétel, duális szimlex módszer
13. ZH írás
14. Grafikus megoldás, alsó-felsõ korlátos algoritmusok, Dantzig-Wolfe feladat és megoldása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
1-tõl különbözõ érdemjegy megszerzése pót ZH-n
Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában: Beszámoló a gyakorlat anyagából
Az érdemjegy kialakításának módja: a ZH elméleti órákon és a gyakorlatokon elhangzottakról ad számot, így a jegy a zh eredménye. Értékelés min elégséges: 51-75 %, közepes: 76-85, jó : 86-95. jeles 96-
A hiányzások, valamint az elégtelen gyakorlatok/zárthelyik szorgalmi idõszakban történõ pótlásának feltételei, száma, idõpontja és módja: legfeljebb 3 hiányzás megengedett a gyakorlatokon, ennél több aláírás megtagadásához vezet. Elégtelen gyakorlatok és ZH pótlását a fentiekben ismertettük
Megajánlott jegy feltételei: aktív munka a gyakorlatokon, 1-tõl különbözõ érdemjegy megszerzése a ZH-n
Elõvizsga feltételei: aláírás megszerzése


 
Kötelező irodalom: Temesi József - Varró Zoltán: Operációkutatás, AULA Kiadó, 2007.
Wayne L. Winston: Operációkutatás – módszerek és alkalmazások I.-II., AULA Kiadó, 2003
Ajánlott irodalom: Imre B.-Imre Cs. Kombinatórikus Optimalizálás, Novodat, 2005, p. 339.
Mandl, C. Applied Network Optimization, Academic Press, p. 174.