Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Duma László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bevezesse a résztvevõket a tanácsadás, ezen belül az üzleti tanácsadás világába. A tanácsadás speciális módszereket, ismeretek és képességeket kíván, a tárgy ezekbõl kíván keresztmetszeti képet és ismereteket nyújtani a résztvevõknek. A tárgy kifejezetten gyakorlat orientált, tanácsadókkal és gyakorlati esetekkel találkozhatnak a képzés résztvevõi. Az (üzleti) életben egyre nagyobb a tanácsadás jelentõsége, mind a tanácsadói mind az igénybevevõi oldalt igyekszünk bemutatni az elvárásoktól a tanácsadó lehetõségéig. Kiemelt témáink a tudás és információ értéke és nyújtása a mai világunkban, valamint a változásmenedzsment. A gyakorlatok során a hallgatók tanácsadói feladatokat kell csoportosan megoldjanak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi feladat:: Az elõadóval, gyakorlatvezetõvel egyeztetetett csoportos (2-3 fõs csoportokban) tanácsadói projekt végrehajtása, megadott és/vagy az elõadóval emailen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában prezentáció készítése, és elõadása a félév második felében.

Írásbeli záróvizsga a vizsgaidõszakban
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetõ elõadás; Ki a tanácsadó és mit csinál? A tanácsadás folyamata;
2. Az egyes tanácsadó terültek; A tanácsadás jelentõssége
3. Tanácsadás Esettanulmány: Milyen technikákra, eszközökre és képességekre van szükség? Egy projekt felépítése
4. Változás menedzsment.
5. Információ és tudás: a tanácsadó-ipar kihívásai , információs termékek
6. A tanácsadóval szemben támasztott követelmények. Speciális technikák
7. Hallgatói projektek, azok értékelése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: