Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Duma László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bevezesse a résztvevõket a tanácsadás, ezen belül az üzleti tanácsadás világába. A tanácsadás speciális módszereket, ismeretek és képességeket kíván, a tárgy ezekbõl kíván keresztmetszeti képet és ismereteket nyújtani a résztvevõknek. A tárgy kifejezetten gyakorlat orientált, tanácsadókkal és gyakorlati esetekkel találkozhatnak a képzés résztvevõi. Az (üzleti) életben egyre nagyobb a tanácsadás jelentõsége, mind a tanácsadói mind az igénybevevõi oldalt igyekszünk bemutatni az elvárásoktól a tanácsadó lehetõségéig. Kiemelt témáink a tudás és információ értéke és nyújtása a mai világunkban, valamint a változásmenedzsment.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Írásbeli záróvizsga során a vizsgaidõszakban, vagy
Megadott és/vagy az elõadóval emailen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában dolgozat készítése: minimum 10-15 oldalas önálló elemzõ (nem csak leíró jellegû, a tanulmányok és különösen a tárgy során megismert gazdasági, pénzügyi, menedzsment módszerek, megközelítések, elemzés eljárások használata) munka, kötelezõ formai elemek betartásával (strukturált, irodalomjegyzékekkel, forráshivatkozásokkal ellátott, 12-es Times New Roman betûméret, 1,5-es sorköz). Plagizálása a legkisebb mértékben sem megengedett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetõ elõadás; Ki a tanácsadó és mit csinál? A tanácsadás folyamata; Az egyes tanácsadó terültek
2. Tanácsadás Esettanulmány: Milyen technikákra, eszközökre és képességekre van szükség?
3. Változás menedzsment. A tanácsadás kihívásai , információs termékek, a tanácsadóval szemben támasztott követelmények
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.