Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Gombaszögi Ildikó; Kovácsné Bukucs Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél:
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek. Az aláírás megszerzésének feltétele a félév során az elõadásokhoz kapcsolódó ellenõrzõ kérdések leadása a gyakorlatokon, valamint a két zárthelyi dolgozat megírása és az összpontszám minimum 50%-nak (minimum követelmény elmélet 40%, gyakorlat 40%) az elérése.
A zh megírása csak az idõarányos beadandók teljesítése esetén lehetséges.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása
2. Számviteli feladatok a számviteli törvényben
3. A vállalkozások vagyona. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása.
4. Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerû gazdasági események rögzítése.
5. Értékelési szabályok1. ( bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés)
6. Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletcsökkenések)
7. Gyakorlás, Általános forgalmi adó (1.zh )
8. Bevétel, ráfordítás fogalma
9. Eredménykategóriák. Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás
10. Összetett gazdasági események rögzításe
11. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése. Számviteli alapelvek
12. Nemzetközi számviteli rendszerek, magyar számviteli törvény.. Számviteli politika. (2.zh)
13. Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés. Konzultáció a pót zh-ra
14. A sikertelen zh-k pótlása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az elõadásokon kiadott ellenõrzõ kérdéseket a gyakorlatokon kell leadni. A megoldásokat kézzel kitöltve fogadjuk el. A zh megírásának feltétele 5-5 hét feladatainak leadása. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt letiltásra kerül.

A zárthelyi dolgozat módja: írásbeli
A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
0-49%-ig elégtelen (1)
50-62%-ig elégséges (2) (minimum követelmény példák 40%, elmélet 40%)
63-74%-ig közepes (3)
75-87%-ig jó (4)
88-100%-ig jeles (5)

A vizsga írásbeli.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A Neptunon kiküldött tájékoztató alapján letölthetõek)