Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bujdosó László Oktatók: Dr. Kóczy Á. László;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMST12GNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A statisztika gyakorlati megismertetése, a mintavételi, becslési módszerek bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. Hipotézisvizsgálat. Bevezetés a két- és többváltozós regressziószámításba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon való részvétel (a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket.)
- Az elõadásokon kiosztott feladatsorok megoldása (ezeket a soronkövetkezõ gyakorlaton a gyakorlatvezetõnél kell leadni).
- A félév során 2 db zh dolgozat kötelezõ megírása; ezek pontszáma határozza meg a félévközi jegyet.
A pótlás módja:
Elégtelen vagy nem megírt dolgozat a szorgalmi idõszakban egyszer pótolható a 13. héten késõbb kijelölendõ napon.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mintavétel: mintavételi eljárások, a mintajellemzõk tulajdonságai (6. fejezet)
3. A statisztikai becslés. A becslõfüggvények elvárt tulajdonságai; intervallumbecslés. A konfidenciaintervallum meghatározása. (7. fejezet)
5. Hipotézisvizsgálat. Egy- és kétmintás statisztikai próbák. (8. fejezet)
6. I ZH
7. Kétváltozós korreláció és regressziószámítás. (9. fejezet)
9. Többváltozós korreláció és regressziószámítás. (10. fejezet)
11. Idõsorok összetevõinek vizsgálata. Összetevõk; trendszámítás; szezonalitás vizsgálata. Elõrejelzés. (11. fejezet)
12. II.ZH
13. Pót Zh
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 49.5 % elégtelen(1)
50 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)
Elégtelen félévközi jegy a vizsgaidõszak elsõ hetén egyszer javítható!
Mintafeladatsorok, eredmények, stb. a http://www.bmf.hu/users/koczyl/statisztika2.htm oldalon érhetõk el.
 
Kötelező irodalom: Általános statisztika II. /és Pédatár/ szerk: Korpás Attiláné dr., Nemzeti Tankönyvkiadó 1997.