Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Horváth István Oktatók: Dr. Varga János; Saáry Réka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók önálló részfeladatok kidolgozása útján ismerjék meg egy valós ipari, és/vagy gazdasági gyakorlati probléma csoportmunkával történő
megtervezésének, szervezésének, megoldásának és bemutatásának (prezentálásának) menetét. Az ipari, a kereskedelmi és a szolgáltató vállalati igényeknek
megfelelően a hallgatók kompetencia alapú készségfejlesztése, elsődlegesen az együttműködés, a csoportban való munkavégzés területén, valamint az elméleti
ismeretek gyakorlatba való átültetése terén.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatók az elvégzett heti feladatokról munkanaplót vezetnek, amelyet a csoport többi tagja aláírásával igazol.
A tantárgynak prezentációval és projekt záró dokumentummal kell zárulnia.
A heti részfeladatok és a projekt záró dokumentum feltöltésére a Moodle rendszert kell használni.

A csoportok kialakításának és a téma választás határideje az előzetes tantárgyfelvételi időszak utolsó napja.
Hallgatói tárgyfelvétel ELŐADÁSRA történő jelentkezéssel történik abban az intézetben, amelyben a konzulens jogviszonyban van.

A téma és a csoport módosítására a regisztrációs hét második napján 12 óráig van lehetőség a konzulens engedélyével.

A regisztrációs hét utolsó napjáig a hallgatók a konzulens által meghatározott sorszámú LABOR kurzust veszik fel.

Témával és konzulenssel nem rendelkező hallgatók a szorgalmi időszak első napján törlésre kerülnek az ELŐADÁS kurzusról.

A hallgatói projekttéma választása után a regisztrációs héten az oktató és a projektcsoport közösen határozza meg azt a 4 témakört (3 db törzstárgy és 1db
gazdasági specializációs tárgy), amelyek a félév során az adott feladatban kidolgozásra kerülnek. Az ütemterv hetenkénti teljesítési határidővel ellátott 12
részfeladatot tartalmaz (az összesített projektdokumentummal és a prezentációval együtt), amelyek elkészítéséért a csoporton belül arányosan szétosztva 1-1
hallgató felel (4x 3db feladat).