Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Fehér-Polgár Pál Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgató képes legyen az alapvető informatikai kompetenciák – egy operációs rendszer alapszolgáltatásainak használata, egy
szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbáziskezelő – használatára.
Képes legyen arra, hogy a tanulmányai során, valamint későbbi szakmai életében a szükséges informatikai tudást megszerezhesse. S ezzel biztosítsa
maga számára az infokommunikációs rendszerek használatának képességét, logikus gondolkodást, felelősségtudatos a szakmai feladatok megoldását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. hét zárthelyi dolgozat
13. hét zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. MS Word alapok
2. MS Word további lehetőségek
3. MS Excel alapok ismétlése
4. MS Excel elemzési lehetőségek I. (Pivot tábla, diagramok, függvények)
5. MS Excel elemzési lehetőségek II. (árazás, piaci szegmentáció, új termék bevezetése)
6. MS Excel elemzési lehetőségek III. (értékesítés, hirdetés)
7. zárthelyi dolgozat
8. MS Excel elemzési Pénzügyi lehetőségek
9. MS Excel elemzési BI lehetőségek
10. Adatbázis elméleti alapok
11. Adatbázis gyakorlati alapok I
12. Adatbázis gyakorlati alapok II
13. zárthelyi dolgozat
14. pót zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Zárthelyi dolgozatok a 7. és a 13. héten.
Bármelyik órán lehet előre be nem jelentett rövid a korábbi órák tananyagait ellenőrző "kis" zárthelyi dolgozat, melyek szintén beleszámítanak az évközi jegybe.
Ajánlott irodalom: Pukler A. (szerk.): Informatikai rendszerek alapjai, elektronikus jegyzet, 2013
Fülep-Pusztai-Szörényi: Informatikai eszközök alkalmazása mérnöki számításokhoz, elektronikus jegyzet 2013
Wayne Winston - Marketing Analytics: Data-Driven Techniques with Microsoft® Excel® 2014
Office – súgó és oktatás https://support.office.com/
Timothy R. Mayes, Todd M. Shank - Financial Analysis with Microsoft® Excel® 7th edition 2013
Kis Ádám, 2016, Szöveg a számítógépen : Könyv, cikk, szakdolgozat World szövegszerkesztővel - Budapest : Szak Kiadó , - 152 p.
Somogyi Edit, 2008, Gazdasági számítások Excel 2007-ben – Budapest : JOS, - 156 p.
Bártfai Barnabás, 2015, Excel a gyakorlatban : [Gyakorlati példákkal és azok részletes megoldási leírásával] - Budapest : BBS-INFO , - 171 p.
Bártfai Barnabás, 2016, Access 2016 zsebkönyv : [2007, 2010 és 2013-as verziókhoz is használható] - Budapest : BBS-INFO Kiadó , - 170 p.
Rippel Endre, 2017, A Visual Basic for Applications (VBA) programnyelvről 978 963 454 002 1 Budapest Akadémiai Kiadó https://eisz.mersz.org/?
kdid=116