Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: angol Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kóczy Á. László Oktatók: Dr. Kóczy Á. László;
 
Előtanulmányi feltételek: - (Recommended: GGTKG12GNB or equivalent Microeconomics course)
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 7 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: The course provides an introduction to modern industrial organisation based on microeconomics and game theory. We get a better understanding of markets, the strategic interaction of firms as well as the interactions of firms and consumers in particular markets. Results related to economic policy such as regulation and a number of special topics, such as the economics of research and development are also covered.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Presence is compulsory both in lectures and practicals.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. I & II. Introduction; From Monopoly to Perfect Competition
Chapters 1&2: What is Industrial Organisation? Basic Microeconomics
Chapter 3. The Firm
Chapter 4. Games and Strategy
Chapter 5. Monopoly and Regulation
Chapter 6. Perfect and Almost Perfect Competition
2. III. Oligopoly and Market Structure
Chapter 7. Oligopoly Competition
Chapter 8. Collusion
Chapters 9 & 11. Market Structure and Market Power; Vertical Relations*
Chapter 14. Entry Costs, Market Structure & Welfare*
Chapter 15. Strategic Behavior, Entry & Exit
3. IV. Price and Non-Price Strategies and Technology*
Chapter 10. Price Discrimination
Chapter 12. Product Differentiation
Chapter 16. Research and Development
Chapter 17. Networks and Standards
*Optional topics
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
The exam is evaluated as follows: 0 – 49.5 %: fail (1); 50-62 %: pass (2); 63 – 74 %: good (3); 75 – 86 %: very good (4); 87 - 100 %: excellent (5).
Students have the possibility to replace one of their exam questions (out of 3) by an essay of no more than 8 pages on a pre-approved IO topic. The essay can be written by a group of (max 3) students who will receive the same grade for the essay. The essay must be handed in before the exam both electronically and in print. The student then indicates in the exam which question is to be replaced.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Open-book written exam.
 
Kötelező irodalom: Cabral: Introduction to Industrial Organization , MIT Press, 2000. 292 pages. ISBN-10: 0262032864. ISBN-13: 978-0262032865
Ajánlott irodalom: Recommended: Tirole: The Theory of Industrial Organization , MIT Press, 1988. 479 pages. ISBN-10: 0262200716. ISBN-13: 978-0262200714.
Viscusi: Economics of Regulation and Antitrust , 4th Ed., MIT Press, 2005. 953 pages. ISBN-10: 026222075X. ISBN-13: 978-0262220750.
Motta: Competition Policy: Theory and Practice , Cambridge University Press, 2004. 704 pages. ISBN-10: 0521016916. ISBN-13: 978-0521016919.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.