Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Fehér-Polgár Pál Oktatók: Fehér-Polgár Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 7 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0.5 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az informatika kialakulását és fejlődését meghatározó legfontosabbtényezők, és elméleti alapfogalmainak bemutatása. Az informatika tárgya és helye
a tudományok között. Az információelmélet alapfogalmai. A kódolásalapfogalmai. A minimum redundanciájúkódokértelmezése, főbb kódolásialgoritmusok.
A szótáralapúadattömörítéselve, a leggyakrabban használt kódrendszerek algoritmusai. Az adaptívkódoláselve, jelentősége. Hibatűrő és hibajavító
rendszerek elve.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 db zárthelyi dolgozat, vagy
amennyiben a hibridoktatás nem tartható fenn a félév 4.-8. hete között, akkor 1 db zárthelyi dolgozat a 13. héten,
amennyiben a hibridoktatás nem tartható fenn a félév 10.-13. hete között, akkor, ha az első zárthelyi megírásra került, akkor a második zárthelyi
helyett online teszt
amennyiben kontakt zárthelyi dolgozat a félév során nem kerülhetett megtartásra, akkor a 12.-14. hét között online teszt és online szóbeli
számonkérés.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az informatikafogalma, kialakulása, fejlődésitendenciák. Informatikai alapfogalmak.
2. Az információfogalma, mennyisége. Az entrópia fogalma.
3. A Neumann elvű számítógép architektúra jellemzői, a továbbfejlesztés irányai.
4. Kereséselmélet. A redundanciafogalma. Kódolásfolyamata. Kódfa.
5. Prefix kód. Statisztikaalapúadattömörítés.
6. Statisztika alapú adattömörítés
7. 1. zh
8. Szótár alapú tömörítőalgoritmusok.
9. Számrendszerek. Számrendszerek közötti átalakítás. Numerikus, alfenumerikus kódok.
10. Egész és törtszámok bináris ábrázolása.
11. Hibatűrőrendszerek alapjai. Hibák érzékelése, javítása.
12. Lágy számítási módszerek alkalmazása informatikairendszerekben.
13. 2. zárthelyi dolgozat
14. Pót zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pótlás a TVSZ szerint
 
Kötelező irodalom: Dr. Laufer Edit Bevezetés az informatikába elektronikus tananyag az egyetemi Moodle rendszeren keresztül megosztva.
Ajánlott irodalom: Jeffrey D. Ullman, Alfred V. Aho Foundations of Computer Science: C Edition (Principles of Computer Science Series) New edition
http://infolab.stanford.edu/~ullman/focs.html
Walter Isaacson Innovátorok
Nyakóné Juhász Katalin, Terdik György, Biró Piroska, Kátai Zoltán: Bevezetés az Informatikába, Digitális
Tankönyvtár, 2011 (elektronikus jegyzet)
David J. C. MacKay: Information Theory, Inference and Learning Algorithms, Cambridge University Press;
1 edition, 2003