Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kárpáti-Daróczi Judit Oktatók: Dr. Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy - elsődlegesen a gazdasági alapképzésekben, továbbá a műszaki menedzser tanulmányokat folytató – hallgatók figyelmét
felkeltse, megértsék és
tisztában legyenek a családi vállalkozások kettős (család és vállalkozás) természetével. Célja, hogy az alaptárgyakhoz illeszkedve segítsen a
hallgatónak eligazodni
a vállalkozások világában, megfogalmazni vállalkozással kapcsolatos terveiket, illetve ütköztetni az elméleti ismereteket és a gyakorlati
tapasztalatokat,
színesítse a gazdasági ismereteket és formálja a személyes értékrendet.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egyéni hallgatói kiselõadás összeállítása és megtartása (opcionális), Zárthelyi dolgozat megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, családi vállalkozás definíciók és jellemzõk, tulajdonságok, jelentõsége a hazai és a világgazdaságban.
Féléves követelmények ismertetése, hallgatói előadás időpontok kiadása
2. A családi vállalkozások jelentősége a hazai és a világgazdaságban. Esettanulmány
3. Családi vállalkozás elméletek I. Hallgatói kiselőadások, esettanulmány
4. Családi vállalkozás elméletek II. Hallgatói kiselőadások, esettanulmány
5. Vezetés, vállalkozás indítás, motivációk, vezetői kompetenciákHallgatói kiselőadások, esettanulmány
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy a zárthelyi eredménye és egyénileg vállalható prezentáció átlaga.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévet lezáró évközi jegy az elméleti és az egyénileg vállalható prezetnáció átlaga. Az zárthelyin elért eredménynek legalább az 50%-ot el kell
érnie.
(0-
50% elégtelen; 51-62% elégséges; 63-75% közepes; 76-87% jó; 88-100% jeles). A hallgatói kiselõadás javíthatja az évközi jegyet. Javításra és
pótlásra
az aláíráspótló vizsgán van lehetõség. A ZH javításra és pótlásra az utolsó órán van lehetõség.
Javításra és pótlásra aláírás pótló vizsgán van lehetõség.
 
Kötelező irodalom: Tóth-Bordásné Dr. Marosi Ildikó (2014): Családi vállalkozások elmélete és gyakorlata. Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem, KGK
Ajánlott irodalom: Carlock, R. - Ward, J.L. (2006): A családi vállalkozások stratégiai tervezése. Helikon Kiadó, ISBN 963 227 010 X / HE 1090; továbbá a moodle-on és
az
interneten található, családi vállalkozásokkal kapcsolatos források.
Mandl, I. (2008): Overview of Family Business Relevant Issues. KMU Forshung Austria
Marosi, I. A családi szocializáció szerepe az Y generáció cél- és eszközértékeiben
TAYLOR: GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 7:(1-2) pp. 251-258. (2015)
Marosi, I. Intergeneració menedzsment a családi vállalkozásoknál In: Bencsik Andrea A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. 320 p. Budapest:
Akadémiai Kiadó, 2015. pp. 294-303. (ISBN: 978 963 05 9589 6)
 
Egyéb segédletek: A családi vállalkozásokkal foglalkozó különböző internetes oldalak, pl.: http://www.pwc.com/gx/en/pwc-family-business-survey/index.jhtml ;
http://www.fbn-i.org ; http://www.kpmgfamilybusiness.com/category/philanthropy/