Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Biztonságtechnika szak; Gépészmérnök szak; ipari és formatervezõ mérnök; Ipari termék- és formatervezõ mérnök; Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak; Mechatronikai mérnök BSc alapszak angol nyelven; Mérnök informatikus BSc alapszak; Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Cs. Kovács Ilona;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával,
megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Gyakorlatok látogatása kötelező, max 3 hiányzás megengedett, az aláírás feltétele a gyakorlatokon megírandó dolgozatok sikeres teljesítése, és
egy, a gyakorlatokon meghatározott beadandó feladat elkészítése. Az elarninges előadásokat mindig teljesíteni kell a gyakorlatok előtt.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás környezete és célja
2. A vállalat általános jellemzői - A vállalat szervezete
3. A vállalatok szervezése és irányítása. Management
4. Vállalkozási formák
5. A vállalat pénzügyi gazdálkodása. Pénzügy, Mérleg
6. A vállalatok üzemeltetése. Gyártás
7. Tárgyi eszköz gazdálkodás. Beruházások
8. A vállalat emberi erőforrás gazdálkodása. HR
9. Forgóeszközgazdálkodás és raktározás
10. Gyártásszervezés, -optimalizálás és logisztika
11. A vállalati gazdaságosság, hatékonyság vizsgálata. Kontrolling
12. A vállalat piaci aktivitása. Marketing
13. ZH
14. PótZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépő írásbeli (az írásbeli küszöbértéke 60%) + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Elearning tananyag a Moodle rendszerben
Francsovics A. - Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. Óbudai Egyetem, Budapest, 2018. ISBN 978-963-449-080-7
Dr. Francsovics Anna, Dr. Kadocsa György, Dr. Lazányi Kornélia: Vállalkozásgazdaságtan gyakorlatok. Óbudai Egyetem, Budapest, 2018. ISBN 978-963-
449-079-1
Ajánlott irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 2008.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 2006.