Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Karay Tivadar;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató ismerje meg azt a gazdasági környezetet, amelyben üzleti tevékenységet fog folytatni. Készüljön fel azokra a helyzetekre, amelyekben
döntésének helyességét etikai szempontoknak kell meghatározniuk.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Írásbeli házidolgozat leadása az utolsó órán
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Általános etika, jog, erkölcs, gazdaság.
Vállalkozások társadalmi felelõssége.
Üzleti erkölcs normarendszere és gyakorlata.
2. Az üzleti élet alapelvei.
Etikai térkép, hazai üzleti erkölcsi viszonyok.
Nemzetközi üzleti élet etikája.
3. Vállalkozások ökológiai felelõssége.
Marketing reklámetika.
4. Biztosítási etika
Adómorál, bank- tõzsde etika
Üzleti lobbik, globalizáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
vizsgaidõszak elsõ 10 napjában írásbeli évközi jegy pótlás
 
Kötelező irodalom: Dr. Barta Tamás-W.Barna Erika: Személyiség, kommunikáció, etika
Üzleti etika – Saldo 1994.
Ajánlott irodalom: Hársing László: Bevezetés az etikába
David C. Korten: Tõkés társaságok világuralma