Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Villamosmérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Üzleti vállalkozás, piaci környezet, gazdaságtanok
A vállalat és az állam szerepe. Vállalkozáselméletek
2. Vállalkozási formák főbb jellemzői
Értékteremtő tevékenységek. Marketing
3. Innováció
Emberi erőforrás
4. Különleges erőforrások (információ, tudás, idő)
Termelés, szolgáltatás, logisztika
5. Vállalati pénzügyek, finanszírozás
Költséggazdálkodás, kontrolling
6. A vállalat eszközei és forrásai
Befektetés és megtérülés
7. A vállalat életciklus menedzsmentje
Stratégiai és operatív menedzsment
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga
Ajánlott irodalom: Elektronikus jegyzet:
Francsovics Anna: Fejezetek az üzleti gazdaságtanból
Kadocsa György: Fejezetek a vezetői gazdaságtanból
Könyv:
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan 2008 Aula Kiadó
H. Schmalen: Általános üzleti gazdaságtan 2002 A-S.