Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdaságinformatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia; Szűcs Diána;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0.5 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás: AVR
2 zh - a jegy 30-30%-a, órai aktivitás 40%
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás:
A vezetési elméletek és társadalmi/gazdasági beágyazottságuk
Gyakorlat:
A csoportképzés, és a félévi beszámolás módja
2. Gyakorlat:
Szervezésmódszertan alapjai
3. Előadás:
A szervezetek és felépítésük
Gyakorlat:
A szervezeti felépítés elemei
4. Gyakorlat:
A különböző szervezési rendszerek és szervezeti struktúrák illeszkedése
5. Előadás:
Vezetéselméletek 1
Gyakorlat:
Tulajdonság és döntésközpontú megközelítések
6. Gyakorlat:
Kontingencialista megközelítések
7. Előadás:
A probléma és a döntés
Gyakorlat:
kreatív döntéshozatal
8. Gyakorlat:
negyedéves zh
9. Előadás:
Csoportok a szervezetben
Gyakorlat:
Csoportdinamika
10. Gyakorlat:
Asszertív kommunikáció
11. Előadás:
Motiváció
Gyakorlat:
A motivációelmélet alapjai
12. Gyakorlat:
A változás és a motiváció kapcsolata
13. Előadás:
A kontrolling mint a vezetés eszköze
Gyakorlat:
A kontrolling mint stratégiai eszköz
14. Gyakorlat:
Logisztika – kontrolling
 
Kötelező irodalom: Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, Budapest : Közgazdasgi és Jogi Könyvk., 2000
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetése, Budapest, Aula Kiadó 2004