Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Szikora Péter; Szűcs Diána;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 8 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvető vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem előtt
tartásával,
megfelelő elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Gyakorlatok látogatása kötelező, max 1 hiányzás megengedett, az aláírás feltétele a gyakorlatokon megírandó dolgozatok sikeres teljesítése, és
a moodleben meghatározott beadandó feladat elkészítése. Az e-learninges előadásokat mindig teljesíteni kell a gyakorlatok előtt.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás környezete és célja
A vállalat általános jellemzői - A vállalat szervezete
A vállalatok szervezése és irányítása. Management
Vállalkozási formák
2. A vállalat pénzügyi gazdálkodása. Pénzügy, Mérleg
A vállalatok üzemeltetése. Gyártás


3. Tárgyi eszköz gazdálkodás. Beruházások
Forgóeszközgazdálkodás és raktározás
Gyártásszervezés, -optimalizálás és logisztika


4. A vállalat emberi erőforrás gazdálkodása. HR
A vállalati gazdaságosság, hatékonyság vizsgálata. Kontrolling
A vállalat piaci aktivitása. Marketing
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépő írásbeli (az írásbeli küszöbértéke 60%) + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Francsovics A. - Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. Óbudai Egyetem, Budapest, 2018. ISBN 978-963-449-080-7
Dr. Francsovics Anna, Dr. Kadocsa György, Dr. Lazányi Kornélia: Vállalkozásgazdaságtan gyakorlatok. Óbudai Egyetem, Budapest, 2018. ISBN 978-963-
449-079-1

Ajánlott irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 2008.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 2006.