Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdaságinformatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Szikora Péter;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. HTML alapok
2. ALGORITMUSLEÍRÓ ESZKÖZÖK
3. PHP - A NYELV ALAPJAI #1
4. PHP - A NYELV ALAPJAI #2
5. HALADÓ PHP #1
6. HALADÓ PHP #2
7. HALADÓ PHP #3
8. Adatbázis-kapcsolat kezelése PHP-ben #1
9. Adatbázis-kapcsolat kezelése PHP-ben #2
10. EGYSZERŰ PROGRAMOZÁSI TÉTELEK
11. ÖSSZETETT PROGRAMOZÁSI TÉTELEK
12. RENDEZÉSEK
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
gyakorlati és elméleti zh
 
Kötelező irodalom: elearning tananyag a moodleben.