Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése nem rutinjellegû feladatmegoldások szervezésével, vezetésével(beruházások, infrastrukturális fejlesztések, technikai
fejlesztések stb.) Ezek sikeres megoldásához szükség van a különbözõ szakmai ismeretek összehangolt együttes munkájára, erõforrások összehangolt
igénybevételére, logisztikai tervezésre, csoportmunkára, a munkák ellenõrzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Konzultációkon való aktív részvétel.
Három beadandó esettanulmány, két zárthelyi dolgozat megírása
Az oktatási követelmények 14. oktatási hétig történõ maradéktalan teljesítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, jellemzõi- A projektmenedzsment
meghatározása - A projektek ismérvei - Projekttipológia
A projektmenedzsment rendszerorientált megközelítése –
A projektek célrendszere
2. Projektmenedzsment életciklus elméletek
A tervezési fázis kiemelt szerepe
A feladatok meghatározása – Kompetenciák és felelõsség kérdései


3. A pénzügyi elszámolás típusai- Az optimális szerzõdésstratégia
kialakítása 1. ( ZH.)
A tevékenységi struktúra- A projekt profil és beruházói profil
A versenyeztetés stratégiája
4. Idõtervezés - Hálótervezés
Szervezeti struktúrák a projektmenedzsment szolgálatában
A projektmenedzser szerepe, feladatai
Az ajánlat – A tenderdokumentáció szerepe, tartalma
5. Az ajánlati kalkuláció- A projekt végrehajtása és ellenõrzése
2. ( ZH.)
A projektkontroll: teljesítés-, erõforrás- és költség monitoring-
A projekteknél alkalmazható költségelemzés
A vállalati kultúra hatása a projektmenedzsment sikerére
8.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga
 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment HVG ZRt, Budapest, 2006 ISBN 9637525777 és az elõadáson elhangzott ismeretek