Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 30
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): megfelelt/nem megfelelt
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A Szakmai gyakorlat tárgyhoz rendelt kreditpontok megszerzésének feltétele a Munkáltatói igazolás (a munkaviszony időtartama minimum egybefüggő 15 hét,
amely 5 éven belül keletkezett) és a hallgatói nyilatkozat leadása a annál a szakirányért felelős intézetnél a záróvizsgát megelőző vizsgaidőszak
utolsó napjáig.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A cég igazolása alapján elfogadás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Megfelelt/nem megfelelt bejegyzés
 
Egyéb segédletek: A kari honlapon megtalálható "Szakmai gyakorlat rendje" http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/szakmai-gyakorlat-rendje-2015-09-10.pdf