Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gépipari mérnök asszisztens ;
 
Tantárgyfelelős oktató: Fábry Györgyné dr. Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozások alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti gondolatok megvalósításához.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zh. írás a 13. héten.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás célja, környezete,fõbb ismérvei, a piaci verseny.
2. A vállalkozási formák áttekintése.
3. Korlátlan és korlátolt felelõsségû vállalkozások.
4. Részvénytársaság, franchise.
5. A vállalkozások alapításának jogi és gazdasági feltételei.
6. Az üzleti terv
7. Az értékteremtõ termelési folyamat elemei.
8. Termeléstervezési számítások.
9. Tárgyi eszközgazdálkodás.
10. Emberi erõforrás gazdálkodás.
11. Költségszámítás.
12. A kontrolling alapvetõ összefüggései, mutatószámok.
13. Számviteli alapfogalmak.
14. Anyagi folyamatok, logisztikai rendszer.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ-ben megadott lehetõség szerint, pótlás egy alkalommal, a vizsgaidõszak elsõ hetében.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, szóbeli kiegészítéssel. A vizsga eredményébe a zh. eredmények is beszámítanak.
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy. Vállalkozások szervezése. AMICUS Bp. 2003
Kasza J. Lehotai L. A menedzsment alapjai. KVK BMF 2001
Ajánlott irodalom: Chikán A. Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó, Bp.1999