Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Fábry Györgyné dr. Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozások alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti gondolatok megvalósításához.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozási alapfogalmak. A vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei, a piaci verseny.
2. A vállalkozások választható formái.
3. Korlátlan és korlátolt felelõsségû vállalkozások.
4. Részvénytársaság, franchise.
5. A vállalkozások alapításának jogi és gazdasági feltételei.
6. Az üzleti terv.
7. Az értékteremtõ termelési folyamat elemei.
8. Termeléstervezési számítások.
9. Tárgyi eszközgazdálkodás.
10. Emberi erõforrás gazdálkodás.
11. Költségszámítás.
12. A kontrolling alapvetõ összefüggései, mutatószámok.
13. Zh. írás. Számviteli alapfogalmak.
14. Anyagi folyamatok, logisztikai rendszer.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zh és beadandó feladat alapján félévközi jegy.
A TVSZ-ben megadott lehetõség szerint, pótlás egy alkalommal, a vizsgaidõszak elsõ hetében.
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy.: Vállalkozások szervezése. AMICUS BP. 2003
Kasza J. Lehotai L. A menedzsment alapjai. BMF VFK Bp. 2001
Ajánlott irodalom: Chikán A. Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó, Bp.1999