Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Medve András; Gémesi Andrea;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja a hallgatók interaktív megismertetetése a XX. és a XXI. század nagy üzleti történeteivel és szereplőivel. Ezeken a példákon keresztül a kurzus
célja a saját, kritikus gondolkodásmód és megközelítés kialakítása az üzleti stratégia és döntéshozatal területén.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Évközi jegy az aktív órai részvétel (egyéni és csoportos feladatok) alapján. az összpontszám50 %
Félév eleji-végi rövid esszé. (1-1 oldal) 25-25% a

Félév eleji, illetve végi esszé (1-1 oldal), aktív részvétel, illetve vállalható prezentáció.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. rész: Döntéshozatal a „VUCA” világban / 2. rész: Az üzleti szimulációs szoftver ismertetése. (Kalypso)
2. 1. rész: 1913 Ford / 2. rész: Két döntés meghozatala a vállalatok részéről és azok „leszimulálása”, az információs táblák megküldése a hallgatóknak. Az információs táblák kiértékelése a hallgatók által.
3. 1. rész: 1923 Walt Disney / 2. rész: Két döntés meghozatala a vállalatok részéről és azok „leszimulálása”, az információs táblák megküldése a hallgatóknak. Az információs táblák kiértékelése a hallgatók által.
4. 1. rész: 1937 Toyota / 2. rész: Két döntés meghozatala a vállalatok részéről és azok „leszimulálása”, az információs táblák megküldése a hallgatóknak. Az információs táblák kiértékelése a hallgatók által.
5. 1. rész: Üzleti döntések a II. Világháborúban / 2. rész:Két döntés meghozatala a vállalatok részéről és azok „leszimulálása”, az információs táblák megküldése a hallgatóknak. Az információs táblák kiértékelése a hallgatók által.
6. 1. rész: 1955 McDonald’s / 2. rész: Két döntés meghozatala a vállalatok részéről és azok „leszimulálása”, az információs táblák megküldése a hallgatóknak. Az információs táblák kiértékelése a hallgatók által.
7. 1. rész: 1962 Wal-Mart / 2. rész: Két döntés meghozatala a vállalatok részéről és azok „leszimulálása”, az információs táblák megküldése a hallgatóknak. Az információs táblák kiértékelése a hallgatók által.
8. 1. rész: 1976 Apple / 2. rész: Két döntés meghozatala a vállalatok részéről és azok „leszimulálása”, az információs táblák megküldése a hallgatóknak. Az információs táblák kiértékelése a hallgatók által.
9. 1. rész: 1998 Google / 2. rész: Két döntés meghozatala a vállalatok részéről és azok „leszimulálása”, az információs táblák megküldése a hallgatóknak. Az információs táblák kiértékelése a hallgatók által.
10. 1. rész: 2004 Facebook / 2. rész: Két döntés meghozatala a vállalatok részéről és azok „leszimulálása”, az információs táblák megküldése a hallgatóknak. Az információs táblák kiértékelése a hallgatók által.
11. 1. rész: „Itt és most” történetek-sikersztorik a szomszédból / 2. rész: Két döntés meghozatala a vállalatok részéről és azok „leszimulálása”, az információs táblák megküldése a hallgatóknak. Az információs táblák kiértékelése a hallgatók által.
12. 1. rész: Prezentáció / 2. rész: Két döntés meghozatala a vállalatok részéről és azok „leszimulálása”, az információs táblák megküldése a hallgatóknak. Az információs táblák kiértékelése a hallgatók által.
13. 1. rész: Prezentációk / 2. rész: Két döntés meghozatala a vállalatok részéről és azok „leszimulálása”, az információs táblák megküldése a hallgatóknak. Az információs táblák kiértékelése a hallgatók által.
14. A félév értékelése (A vállalatok által elkészített üzleti tervek, a vállalatok által elkészített és előadott ppt-k valamint az üzleti szimulációban a vállalatok által elért eredmények értékelése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
1. rész A tárgyból szerezhető összpontszám 50%-a

2. rész A tárgyból szerezhető összpontszám 50%-a
Üzleti szimulációs 50%
Üzleti terv értékelése
PPT-s beszámoló értékelése
A játékban elért helyezés
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A két esszé beadása, aktív órai részvétel, prezentáció
 
Kötelező irodalom: 1. részhez
Kiadott szakirodalom minden témához kapcsolódva a Moodle-ban.
2. részhez
Medve András – Sólyom Csaba: A vállalkozó kézikönyve. (74 oldal)
Üzleti szimulációs játék (Arkhe Kalypso) Ipari haladó szint 2019. Oktatási segédanyag