Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a változásmenedzsment alapvető fogalmait és bemutassa a változások, valamint a sikeres válságkezelés
feltételeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órákon való rendszeres és aktív részvétel online.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A változás és környezete
2. A változások típusai
3. A változásmenedzsment fogalma és modelljei
4. A változások személyi feltételei
5. A változásmenedzsment szereplői
6. A változtatásmenedzsment HR oldala
7. Zárthelyi dolgozat írása (online teszt)
8. A változások vezetése
9. Az inercia, a változtatás sikeressége
10. Az inercia kezelése
11. A válságkezelés elmélete
12. Elemi válságkezelő stratégiák
13. Zárthelyi dolgozat írása (online teszt)
14. Összefoglalás, javítás/pótlás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat
Két 50 darabos tesztfeladatsor megoldása
Összesítve minimum 50%-os teljesítmény elérése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Dr. Varga János (2015): Változásvezetés és válságmenedzselés a XXI. században, egyetemi jegyzet, Óbudai Egyetem, Budapest
Ajánlott irodalom: Chan Kim - Renée Mauborgne (2005): Kék óceán stratégia, A verseny nélküli piaci tér, Park Könyvkiadó, Budapest
David C. Korten (2009): Gyilkos vagy humánus gazdaság? Kairosz Kiadó, Budapest
Farkas Ferenc (2013): A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata, Akadémiai Kiadó, Budapest
Horváth Győző (2003): Válságmenedzselés a gyakorlatban. Glória Press Kiadó, Budapest
John Kotter (2009): Tettvágy, Változásmenedzsment stratégiai vezetőknek, HVG Kiadó, Budapest
John Maxwell (2014): A vezetés 5 szintje, Növeld befolyásod lépésről lépésre. Üzleti Plusz Kft., Budapest
Ken Blanchard (2010): Vezetés magasabb szinten, Eredményesség emberközpontú módszerekkel, HVG Kiadó, Budapest
Margot Morrell - Stephanie Capparell (2008): A Shackleton-modell, Déli-sarki expedíció, mint vezetéselmélet, HVG Kiadó, Budapest
Mikael Krogerus - Roman Tschäppeler (2013): 52 változásmodell, Én és a világom. HVG Kiadó, Budapest
Mike Rother (2014): Toyota Kata, HVG Kiadó, Budapest
Neil Russell-Jones (2005): Változásmenedzsment üzleti zsebkönyv. Manager Könyvkiadó és Könyvkereskedő Kft., Budapest
Serge Latouche (2011): A nemnövekedés diszkrét bája. Savaria University Press, Szombathely
Tim Harford (2014): Az oknyomozó közgazdász - Hogyan virágoztathatjuk fel vagy tehetjük tönkre egy ország gazdaságát. HVG Kiadó, Budapest