Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképesítés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Fehér-Polgár Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elektronikus tananyag önálló elsajátítása. A tananyaghoz tartozó tesztek, igaz-hamis tesztek, önellenőrző kérdések önálló elsajátítása.
Valamint egy legalább 10 oldalas beszámoló, mely a tárgy által tárgyalt témák egyikének elemző bemutatását tartalmazza. Hangsúlyozottan saját
tapasztalaton alapuló vélemény és tapasztalat nyilvánítással kiegészítve!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A munkaerőpiac
2. A munkaerőpiaci kínálat és kereslet
3. Munkavállalási hajlandóság
4. Munkaerőpiaci trendek és tendenciák
5. Szegregáció a munkaerőpiacon
6. A munkaerőpiac működésének jogi aspektusai
7. Egyén a szervezetben
8. A szervezeteken belüli munkavégzés egységei a munkakörök
9. A szervezetek munkaerővel történő ellátása
10. Álláskeresés és a kiválasztási technikák
11. Karrier
12. Képzés, továbbképzés
13. Teljesítménymenedzsment
14. Ösztönzésmenedzsment
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírást szerző hallgató a félévvégén teszt alapú vizsgát tesz. Melyet szóbeli vizsga követ.
A végső jegybe beleszámít a féléves munka, valamint a beszámoló értékelése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga
 
Kötelező irodalom: A tárgy e-learning kurzusába feltöltött tananyag.
Ajánlott irodalom: Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.) Emberi erőforrás gazdálkodás (2016)
Karoliny Mártonné, Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv (2019)
Poór József (szerk.): Menedzsment-tanácsadási kézikönyv (2017)
Nádas György, Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog (2016)
Kártyás Gábor: A munka díjazása (2015)
Dobák Miklós, Antal Zsuzsa: Vezetés és szervezés Szervezetek kialakítása és működtetése (2016)