Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Technical Management BSc;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: During the training, students get acquainted with the main issues of starting a business, its steps and pitfalls. In addition to businesses, they
get to know the main elements of the business environment - including the regulatory environment - their operation and interaction with business
companies. The issue of financing businesses and the possibilities to raise funds play an important role. In addition, a detailed overview of the
opportunities offered by certain corporate forms is provided.
In the practice of the subject, students learn the practical steps of business planning and preparing the business plan for their future business
venture.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
9th week: Deadline for Business Plan
10th week: Test
9-13th week: Presentations
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Requirements of the course; Basics of the Organization of Enterprises
2. Estabilishing a new Enterprise; Business Forms
3. Business Planing
4. Analysing Technics
5. Value Chain Analisys
6. Marketing Plan
7. Financial Plan
8. Value Analysis
9. Presentation of Business Plan
10. Test
11. Presentation of Business Plan
12. Presentation of Business Plan
13. Presentation of Business Plan
14. Repeat Test
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Business Plan of a given Company (and presentation) (15-30 pages): 50 %; Test 50 % (or Exam)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
exam
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy. (2007): Entrepreneurial Management. Amicus Press, Budapest - München
Spinelli S., Adams R. (2011): New venture creation: Entrepreneurship for the 21st Century. McGraw-Hill Education
Ppt Presentations of the lecturer.
Ajánlott irodalom: Atkinson A. A., Kaplan R. S., Matsumura E. M., Young S. M. (2012): Management Accounting. Information for Decision-Making and Strategy Execution.
6th Edition. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey
Hisrich, R.D., Peters, M.P., Shepherd, D. (2016): Entrepreneurship. McGraw-Hill/Irwin 
Antal Zs., Dobák M. (2016): Vezetés és szervezés. Akadémiai Kiadó, Budapest
Kadocsa Gy. (2015): Vállalkozások szervezése. Óbudai Egyetem, Budapest, Moodle Keretrendszer, elektronikus jegyzet