Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdaságinformatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Budai Gábor; Dr. Keszthelyi András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A strukturált és objektumorientált fejlesztési elvek, módszertanok bemutatása mellett az alapvető rendszer- és folyamatszervezési ismeretek átadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Információrendszer fogalma és információfeldolgozás folyamata. Vállalati információs rendszerek fejlődése.
2. 2. Az információtechnológia szerepe a vállalati stratégiában.
3. 3. Folyamatmenedzsment. Üzleti folyamatok újjáalakítása (BPR). Vezetők információellátása.
4. 4. Rendszerfejlesztési (életciklus és prototípus) modellek.
5. 5. A fejlesztési projekt (projektvezetés, kockázat, ütemezés, projektszervezet, erőforrások).
6. 6. Helyzetelemzés. Követelményspecifikáció. Logikai tervezés (adatfolyam és adatmodell megalkotása).
7. 7. Fizikai tervezés folyamata. Implementáció (programfejlesztés, -tervezés, kódolás). Ember-gép kommunikáció.
8. 8. Tesztelés (tesztelési terv, tesztelési szintek, verifikáció és validáció).
9. 9. Átállás, rendszer bevezetés, üzemeltetés.
10. 10. Egy strukturált rendszerfejlesztési módszertan; SSADM (a módszertan szerkezete).
11. 11. Fizikai és logikai tervezés az SSADM-ben.
12. 12. Elemzés (követelmény meghatározás, jelenlegi helyzet vizsgálata, megvalósíthatóság elemzése).
13. 13. Folyamat- és adatmodellezés SSADM-ben.
14. 14. Funkciómeghatározás. Relációs adatelemzés. Egyed-esemény modellezés. Logikai feldolgozástervezés (lekérdezések). Dialógustervezés.
 
Kötelező irodalom: Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztés és menedzselése. Novadat, 2003 Győr.
Ajánlott irodalom: Ian Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése. Panem, 2007.