Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Villamosmérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Kadocsa György;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Üzleti vállalkozás, piaci környezet, gazdaságtanok
2. A vállalat és az állam szerepe. Vállalkozáselméletek
3. Vállalkozási formák főbb jellemzői
4. Értékteremtő tevékenységek. Marketing
5. Innováció
6. Emberi erőforrás
7. Különleges erőforrások (információ, tudás, idő)
8. Termelés, szolgáltatás, logisztika
9. Vállalati pénzügyek, finanszírozás
10. Költséggazdálkodás, kontrolling
11. A vállalat eszközei és forrásai
12. Befektetés és megtérülés
13. A vállalat életciklus menedzsmentje
14. Stratégiai és operatív menedzsment
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga
Ajánlott irodalom: Elektronikus jegyzet:
Francsovics Anna: Fejezetek az üzleti gazdaságtanból
Kadocsa György: Fejezetek a vezetői gazdaságtanból
Könyv:
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan 2008 Aula Kiadó
H. Schmalen: Általános üzleti gazdaságtan 2002 A-S.