Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Gyarmati Gábor Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Eu ismeretek elsajátítása és alkalmazása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az európai integráció története és fejlõdése
Az EU intézményrendszere
2. A három pillérre épülõ Unió
Az Európai Unio költségvetése
Az egységes piac és a négy alapszabadság
3. Az EU monetáris politikája
A közös politikák és közösségi tevékenységek
Az EU bõvítése
4. Az EU környezetvédelmi politikája és a magyar integráció
Az EU környezetvédelmi akció programjai
5. Az EU természetvédelmi politikája
Az EU vállalkozás-fejlesztési politikája
Az EU Kutatás-fejlesztési politikája
Az EU Ipar és energia politikája
6. Az EU Közlekedés politikája
Az EU Regionális politikájának kialakulása, fejlõdése
Foglalkoztatás és szociálpolitika
7. Az EU támogatás politikája
- Magyarországi EU támogatások
- EU támogatási alapelvek, mint az Uniós pályázatok alapkövetelményei
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Zárthelyi dolgozat eredménye alapján
 
Kötelező irodalom: Borbás László: Eu ismeretek 2012. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Horváth Z: KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL HVG 2011.
Benedek: KULCS A SIKERES EU PÁLYÁZATOKHOZ