Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Gyarmati Gábor Oktatók: Borbás László; Dr. Gyarmati Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az Európai Unió kialakulása, története, intézményeinek és azok működésének, illetve a különböző programok,akciótervek működésének megismerése által
az
európai gazdasági, társadalmi és politikai működésbe való betekintés
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 db. zh írása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az európai integráció története és fejlõdése
Az EU intézményrendszere
2. Az Európai Unio költségvetése
Az EU monetáris politikája
3. A közös politikák és közösségi tevékenységek
Az EU környezetvédelmi politikája és a magyar integráció
4. Az EU vállalkozás-fejlesztési politikája
Az EU Kutatás-fejlesztési politikája, Az EU Ipar és energia politikája 
5. Az EU Regionális politikájának kialakulása, fejlõdése, a Közös Agrárpolitika
Az EU támogatás politikája, Magyarországi EU támogatások
 
Kötelező irodalom: Borbás László: Eu ismeretek 2012. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: "
Benedek: KULCS A SIKERES EU PÁLYÁZATOKHOZ"
Horváth Z: KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL HVG 2011.
Jámbor Attila, Mizik Tamás szerk: Bevezetés a Közös Agrárpolitikába, Akadémiai kiadó 2014.
Gyarmati Gábor: Challenges and opportunities of organic farming, FIKUSZ Book 2017.