Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti
gondolatok
megvalósításában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Oktatási hét (konzultáció) Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
3.Zárthelyi
4. Házi dolgozat leadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozás célja és környezete, a piaci verseny szabályai, a vállalkozás folyamata és fejlesztése, optimális üzemméret meghatározása, a vállalkozás helyzetének értékelése
2. Válságmenedzselés, csõd, felszámolás, végelszámolás, vállalkozási formák áttekintése
3. Kisvállalkozások és azok fejlesztése, hitelek és támogatások kisvállalkozások számára
4. Állami tulajdon szerepe és mûködtetése, koncesszió, közbeszerzés
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy.: Vállalkozások szervezése. Amicus Kiadó, 2003.
Ajánlott irodalom: Hisrich, R.D. – Peters, M.P.: Vállalkozás. Akadémiai Kiadó 1991.