Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Katona Ferenc; Dr. Szikora Péter;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával,
megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
11.hét ZH
14. hét Pót ZH
Röpdolgozat az elméleti anyagból minden gyakorlati foglalkozáson lehetséges
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A vállalat, vállalkozás célja, környezete, formái
Gyakorlat: Vállalkozások jellemzése, összehasonlítása
2. Elõadás: Vállalkozási formák, vállalati rendszerek jellemzõi
Gyakorlat: Tömegszerûség, gyártási típusok és rendszerek
3. Elõadás: Az értékteremtõ termelési folyamat elemei
Gyakorlat: Gyártási rendszerek tervezése
4. Elõadás: Termelés tervezési számítások
Gyakorlat: Üzemi teljesítõképesség számítása
5. Elõadás: A vállalat szervezete
Gyakorlat: Átfutási idõ tervezése
6. Elõadás: Piaci aktivitás, marketing
Gyakorlat: Anyagellátás szervezése, anyagszükséglet, anyagmérleg
7. Elõadás: Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása, forgó eszközök
Gyakorlat: Forgóeszköz gazdálkodás, készletszámítás, gazdaságosság
8. Elõadás: Tárgyi eszköz gazdálkodás
Gyakorlat: Tárgyi eszköz gazdálkodás, gazdaságosság
9. Elõadás: Munkaerõ gazdálkodás, termelékenység
Gyakorlat: Létszámtervezés, munkaidõ kihasználás
10. Elõadás: Költségszámítás, ÁKFN
Gyakorlat: Fedezeti számítás, gyakorlati alkalmazás, kalkuláció
11. Elõadás: Gazdaságosság fogalma, mérése, rentabilitás és likviditás mutatói
Gyakorlat: Gazdaságosság, hatékonyság, termelékenység
12. Elõadás: Beruházás gazdaságossági vizsgálatok
Gyakorlat: Beruházás gazdaságossági számítások
13. Elõadás: Vállalati vagyon és pénzügyek
Gyakorlat: Vállalati vagyonmérleg felépítése, összefüggései
14. Elõadás: Termelésirányítás és gazdaságosság, kontrolling
Gyakorlat: Ismétlés ZH, vizsga felkészítés
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli (az írásbeli küszöbértéke 60%) + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A. - Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. Óbudai Egyetem, Budapest, 2014.
Dr. Francsovics Anna, Dr. Kadocsa György, Dr. Lazányi Kornélia: Vállalkozásgazdaságtan gyakorlatok. Óbudai Egyetem, Budapest, 2014.

Ajánlott irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 2008.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 2006.