Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Gyarmati Gábor; Dr. Gyarmati Gábor; Dr. Gyarmati Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A végzõs hallgatók képesek legyenek önállóan, saját vállalkozás indítására, annak elõkészítésére és lebonyolítására
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
évközi dolgozat prezentációja és leadása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozó, vállalkozás, szereplõk, motivációk. Ötletgyûjtés
2. Piacelemzés. Tervezett termék, szolgáltatás elemzése
3. Háttér tervezése. Beruházási tervszámítások. Szervezet és mûködési terv
4. Árbevétel – költségek tervezése. Likviditási terv. Vállalkozási forma választása. Alapítási folyamat
11.
14.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy. (2015): Vállalkozások szervezése. Óbudai Egyetem, Budapest, Moodle Keretrendszer, elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Huzrik A., Vitéz P. (2008): Vállalkozz Okosan! Comenius Kiadó, Nyíregyháza